Tag Archives: wanita

Alhamdulillāh. Segala puji bagi Allah Ta’ālā atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Shalawat dan salam...

Bismillāhirrahmānirrahīm Tak kenal maka ta’āruf. Tak kenal maka tak sayang. Itulah kalimat yang kerap kali dilontarkan...

Islam mewajibkan seorang wanita untuk dijaga dan dipelihara dengan sesuatu yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Wanita...

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Washshalaatu wassalaam ‘ala Rasulillaah. Allah Ta‘ala berfirman (yang artinya), “Dan...

Dalam kehidupan ini, sudah menjadi kodrat wanita bahwa Allah Ta’aalaa ciptakan mereka dengan sifat dan kebiasaan yang...

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan petunjuk. Barangsiapa yang mengikuti petunjuk Allah itu, tidak akan merasa takut...

Posisi wanita ibarat pedang bermata dua. Jika ia baik, dapat menunaikan tugas pokok dan tujuannya yang telah digariskan,...

Seorang yang terbuai cinta segalanya terasa syahdu, ketika tak bertemu hatinya bergejolak rindu, suara parau pun terdengar...

Anak adalah anugerah yang diberikan Allah Ta’ala kepada orang tua. Kehadirannya selalu didambakan oleh dua insan yang mulai...

Wahai Saudariku, pernahkah engkau merenungkan makna firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan hendaklah engkau tetap di...