Tag Archives: muslimah

Allah Ta’ala berfirman, ”Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuhaa (taubat yang semurni-murninya)…”...

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Tahun berganti, wajah-wajah baru mulai bermunculan di bangku-bangku kuliah. Berbagai aktivitas...

Posisi wanita ibarat pedang bermata dua. Jika ia baik, dapat menunaikan tugas pokok dan tujuannya yang telah digariskan,...

Wahai Saudariku, pernahkah engkau merenungkan makna firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan hendaklah engkau tetap di...

Sungguh Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan wanita, menempatkan wanita sebagaimana seharusnya, dan memberikan...

Saudariku muslimah…yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta’ālā serta perlindungan dan naungan...

Saudariku.. dalam hidup tidaklah lepas dari sebuah ujian. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah. Allah Ta’ālā berfirman...