Category Archives: Akhlak dan Nasehat

Sungguh Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan wanita, menempatkan wanita sebagaimana seharusnya, dan memberikan...

Saudariku muslimah…yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta’ālā serta perlindungan dan naungan...

Saudariku.. dalam hidup tidaklah lepas dari sebuah ujian. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah. Allah Ta’ālā berfirman...