Category Archives: Akhlak dan Nasehat

  Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan ini. Kita sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau...

Bismillāhirrahmānirrahīm Wahai saudariku.. Islam adalah agama yang telah diturunkan oleh Allah Ta’ālā melalui Rasulullah...

  Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan ini. Kita sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau...

Pernahkah kita merenungkan betapa besar jasa kedua orang tua dalam kehidupan kita? Saat ibu mengandung kita, membawa kita...

    Bismillāh, wash-shalātu was-salāmu ‘alā Rasūlillāh. Ammā ba’du,     Saudariku, tetangga merupakan orang...

Saudariku, siapakah di antara kita yang hatinya tak pernah dihampiri duka dan pilu? Sementara kita tahu bahwa di dunia ini...

Bismillāhirrahmānirrahīm. Pernikahan adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Hubungan cinta kasih...

Allah Ta’ala berfirman, ”Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuhaa (taubat yang semurni-murninya)…”...

Nazhar Apabila sudah merasa cocok untuk menikah dengan seseorang yang telah menjadi pilihan hatimu, maka sebelum engkau benar-benar...

Bismillaahirrahmaanirrahiim… Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin… Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah...