Posted By: zuhairoh
zuhairoh

This user hasn't shared any profile information

Bismillāhirrahmānirrahīm Alhamdulillāh.. segala puji bagi Allah Ta’ālā yang telah memberikan banyak limpahan rahmat...

Bismillāhirrahmānirrahīm Dalam muqaddimah sebuah kitab, seorang penulis yaitu Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullāh mendoakan...

Subhānallāhil azhīm wa bihamdihi.. Subhānallāhil azhīm wa bihamdihi.. Subhānallāhil azhīm wa bihamdihi.. Lafazh...

Sungguh Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan wanita, menempatkan wanita sebagaimana seharusnya, dan memberikan...

Pernah lihat seorang wanita memakai cincin di jari manis tangannya? Pasti banyak yang bilang, “Udah tunangan ya?” dan...

Saudariku muslimah…yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta’ālā serta perlindungan dan naungan...

Saudariku.. dalam hidup tidaklah lepas dari sebuah ujian. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah. Allah Ta’ālā berfirman...