Tag Archives: muslimah
basah

Allah Ta’ala berfirman, ”Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuhaa (taubat yang semurni-murninya)…”...

classroom-824120_640

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Tahun berganti, wajah-wajah baru mulai bermunculan di bangku-bangku kuliah. Berbagai aktivitas...

nature-670517_640

Posisi wanita ibarat pedang bermata dua. Jika ia baik, dapat menunaikan tugas pokok dan tujuannya yang telah digariskan,...

window-1044118_1280

Wahai Saudariku, pernahkah engkau merenungkan makna firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan hendaklah engkau tetap di...

flower-288963_1280

Sungguh Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan wanita, menempatkan wanita sebagaimana seharusnya, dan memberikan...

stone-1056314_1280

Saudariku muslimah…yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta’ālā serta perlindungan dan naungan...

0001-98243246

Saudariku.. dalam hidup tidaklah lepas dari sebuah ujian. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah. Allah Ta’ālā berfirman...